بایگانی

Archive for the ‘Scrum’ Category

Release Plan

در اسکرام یک مرتبه بالاتر از اسپرینت ها ، رویدادی داریم به نام Release. معمولا بعد از چند اسپرینت یک ریلیز انجام می شود. با توجه به اینکه امروزه ریلیز زودهنگام و مداوم  یکی از اصول لاینفک توسعه محصول موفق می باشد، پس نیاز به یک طرح ارائه مناسب خواهیم داشت. این پست حاوی نحوه ایجاد یک ریلیز پلن خودر اسکرام می باشد.

«طرح ها چیزی نیستند، طرح ریزی ها همه چیز هستند»، گفته دوایت آیزن هاور. این بینش کاملا مناسب طرح ارائه یا همان Release Plan خودمان می باشد. هر چند در اسکرام تیم ها مجبور نیستند که طرح ارائه داشته باشند، ولی آنها مجبورند که ارائه را طرح ریزی بکنند. در پروژه های بزرگ اسکرام، یا آنهایی که مجبور هستند با پروژه های دیگر، شرکاء یا تامین کنندگان هماهنگ باشند معمولا از یک طرح رسمی استفاده می کنند.

طرح ارائه مانند یک نقشه می باشد که ما را به سمت مقصدمان راهنمایی می کند. این پیش بینی می کند که محصول چگونه بدنیا خواهد آمد و نرم افزار چه زمانی ارائه خواهد شد. یک طرح ارائه نسخه پیشرفته برن داوون ارائه (Release Burndown) می باشد. البته اطلاعات بیشتری از یک برن داوون برای ما فراهم می کند ولی همچنان پیچیدگی بیشتری را نیز به همراه دارد.

رییلیز پلن بر پایه چهار المان می باشد: آیتم های بک لاگ محصول، مقدار کار باقی مانده در بک لاگ، سرعت و زمان.

طرح ارائه را نمی توان ثابت در نظر گرفت. این طرح با تکامل و درک کارهای لازم و بهبود سرعت تغییر می کند. جلسه بازبینی اسپرینت یا همان Sprint Review بهترین زمان برای ایجاد و آپدیت تعاملی طرح ارائه می باشد.

برای بدست آوردن بیشتر این طرح، معمولا من تمایل دارم قابلیت های موجود در هر ارائه را به صورت Theme یا اپیک نشان دهم.  نشان دادن داستان ها در طرح ارائه، ما را به سمت جزئی تر کردن آنها درسوق خواهد داد. آوردن هر اطلاعاتی برای هماهنگ شدن با دیگران در طرح ارائه می تواند مفید باشد و می توان تغییرات شناخته شده ای که بر روی سرعت تاثیر می گذارند را نیز ذکر کرد، مانند تغییر در ترکیب تیم ها یا سازمان پروژه. جدول زیر نشان دهنده یک طرح ارائه نمونه می باشد:

طرح ارائه نمونه برای یک محصول ارتباطاتی
اسپرینت 1 2 3 4 5 6 7 8
پیش بینی سرعت 12 – 32 18 – 28 21 – 28 11 – 18 16 – 23 21 – 28 21 – 28
سرعت واقعی 20 25 28
وابستگی ها Imaging library
ارائه ها آلفا : تماس ها، پیام کوتاه پایه تعطیلات بتا : کنفرانس تلفنی ، تماس های تصویری نسخه 1.0
اسپرینت جاری

در مثال جدول بالا، پروژه در اسپرینت چهارم می باشد و انتظار می رود ارائه نسخه 1.0  بعد از چهار اسپرینت امکان پذیر شود. هر اسپرینت دو هفته می باشد. نسخه آلفا دو ریشه اساسی را پیاده سازی خواهد کرد که برای مشتری های انتخاب شده بعد از چهار اسپرینت ارائه خواهد شد.  نسخه بتا فراهم کننده دو ویژگی ریشه دیگر خواهد بود که بعد از شش اسپرینت ارائه می شود. هر چند این ارائه ها آلفا و بتا نامیده شده اند، اما آنها فرآورده های محصول می باشند و باید با تعریف تکمیل شد همخوانی داشته باشند. نسخه 1.0 بعد از هشت اسپرینت یا چهار ماه ارائه خواهد شد(اسپرینت دو هفته ای). در طرح بالا پروژه در سومین اسپرینت انتطار یک تدارک را دارد.

به طور کلی طرح ارائه سرعت واقعی را مستند می کند و یک پیش بینی برای اسپرینت های باقی مانده را نیز فراهم می سازد.

پیش بینی سرعت یا Velocity

برای پیش بینی سرعت، گام های زیر را دنبال می کنیم: اگر یک محصول جدید در حال توسعه می باشد، اگر تیم هرگز باهم کار نکرده اند یا ترکیب تیم به طور محسوسی تغییر کرده است، سرعت را معمولا بعد از انجام حداقل یک اسپرینت ( دو یا سه اسپرینت ترجیحا) ملاحظه می کنیم. معمولا دو یا سه اسپرینت طول می کشد تا سرعت تیم پایدار شود. با استفاده از رنج سرعت اسپرینت های گذرانده شده، سرعت اسپرینت های باقی مانده را حدس می زنیم. در طرح ارائه جدول بالا ، دلیل اینکه محدوده اسپرینت چهارم 20 تا 28 شده است این است که میانگین امتیازهای بدست آمده 24 بوده است.

متناوبا می توان از جدول پایین نیز برای پیش بینی سرعت آینده استفاده کرد، همان کاری که تیم اسکرام در جدول بالا انجام داده است.

ضرایب سرعت بر اساس تعداد اسپرینت تکمیل شده
اسپرینت های تکمیل شده ضریب پایین ضریب بالا
1 0.6 1.60
2 0.8 1.25
3 0.85 1.15
4 یا بیشتر 0.9 1.10
از کتاب برآورد و طرح ریزی چابک مایک کان

برای بدست آوردن سرعت، میانگین بدست آمده از سه اسپرینت اول ، در مثال ما همان 24 را با ضرایب پایین و بالای مناسب و اشاره شده در جدول بالا ضرب می کنیم. نتیجه حد سرعت 21 – 28 می باشد.

بعد از اینکه تیم چهار یا پنج اسپرینت را انجام داد، می توانیم پیش بینی های قابل اعتماد تری را داشته باشیم.  فرض کنید در اسپرینت آخر یا همان اسپرینت 8 طرح ارائه جدول اول هستیم و اکنون می خواهیم سرعت تیم در ارائه بعدی را پیش بینی کنیم. سرعت اسپرینت های تکمیل شده به این صورت می باشد: 20 – 25 – 28 – 26 – 16 – 20 – 26 – 26. اکنون هر داده ای مربوط به اسپرینت های غیر معمول را به دور می اندازیم، مانند اسپرینتی که کل اعضای تیم مریض شده بودند یا برای چند روز مشغول نصب سرور یکپارچه ساز بودند. سپس ما لیست را به صورتی صعودی مرتب می کنیم : 16 – 20 – 20 – 25 – 26 – 26 – 26 – 28. سپس ما با استفاده از جدول زیر می توانیم برای اسپرینت های بعدی پیش بینی با صحت 90% داشته باشیم.

استفاده از تعدادی از سرعت های اسپرینت قبلی برای پیش بینی آینده با صحت 90%
سرعت های شمرده شده چندمین سرعت شمرده شده
5 1
8 2
11 3
13 4
16 5
18 6
21 7
23 8
26 9
ذکر شده از کتاب موفقیت با چابک : توسعه نرم افزار با استفاده از اسکرام

بدلیل اینکه فقط 8 اسپرینت را اجرا کردیم، دومین سرعت را در لیست مرتب کرده مان انتخاب می کنیم. این به ما نشان می دهد در رنج 20 – 26 سرعت متوسط مان 23 خواهد بود. با این جدول می توانیم مطمئن شویم که 90 درصد سرعت واقعی برابر با رنج پیش بینی شده خواهد بود.

ایجاد طرح ارائه

زمانیکه سرعت را پیش بینی کردیم، با تقسیم بندی کار باقی مانده بر اساس سرعت متوسط یا حد سرعت ، تعداد اسپرینت های باقی مانده برای تکمیل کار را مشخص خواهیم کرد. سپس با ترسیم اسپرینت های مشخص شده روی تقویم، المان هایی که می تواند بر روی سرعت تاثیر بگذارد را بررسی می کنیم. این می تواند شامل تعطیلات، آخر هفته ها، یادگیری و توسعه، تغییرات پیش بینی شده در سازمان پروژه مانند تغییر ترکیب تیم باشد. به توجه به این المان ها هر اسپیرینت را بر اساس پیش بینی همسان می سازیم.

به جدول طرح ارائه یا همان جدول اول بنگرید. این جدول سرعت واقعی سه اسپرینت را 20 – 25 و 28 مشخص کرده است. پس سرعت میانگین به ازای اسپرینت 24 می باشد.  تیم اسکرام برای اسپرینت چهارم با توجه به جدول دوم حدود سرعت را 21 تا 28 امتیاز پیش بینی می کند. طرح ارائه همچنین برای اسپرینت های پنجم و ششم افت سرعت را پیش بینی می کند، جایی که برخی از اعضای تیم به مرخصی خواهند رفت.

ابزار مورد علاقه برای ثبت طرح ارائه یک وایت برد در اتاق تیم می باشد. وایت بردهایی که چرخ دارند و می توان آن ها را به راحتی به اتاق های دیگر نیز حرکت داد. مسلما می توان طرح ارائه را در ابزار الکترونیک نیز نگه داری کرد. گذشته از هر ابزاری، به خاطر داشته باشید این طرح باید شفاف و با تعامل تیم اسکرام و ذی نفعان ایجاد شود.

این مطلب از کتاب جدیدم مدیریت محصولات چابک آورده شده است که به زودی منتشر خواهد شد.
چابک و موفق باشید
Advertisements
دسته‌ها:Agile, Scrum برچسب‌ها: , , ,

کارگاه آموزشی اسکرام

ژوئیه 27, 2012 بیان دیدگاه

یکی از خدمات من برای شرکت ها و سازمان هایی که به سمت چابک حرکت می کنند برگزاری کارگاه آموزشی اسکرام می تواند باشد (البته اگر از چارچوب اسکرام استفاده نمایند) ، در این پست بدلیل اینکه ایمیل های زیادی مبنی بر نحوه برگزاری دریافت می کنم ، قصد دارم نحوه برگزاری و مطالب این کارگاه اشاره ای داشته باشم.

عنوان کارگاه : کارگاه دو روزه اسکرام

مخاطبین : همه (همه که گفته می شود یعنی همه حتی کسانی که در دپارتمان توسعه نرم افزاری هم نیستند)

مدت : 2 روز هر روز 9 ساعت

مکان : در سایت سازمان یا شرکت درخواست کننده

scrumworkshop.jpg (803×525)

مطالب ارئه شده در این کارگاه به صورت خلاصه بدین صورت می باشد :

روز اول

 • مقدمات
 • مقدمه ای از Agile  و Scrum
 • اسپرینت 1
 • چارچوب اسکرام : 1
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • مصنوعات اسکرام
 • رویدادها و Time Boxes
 • اسپرینت 2
 • چارچوب اسکرام : 2
 • مترهای اسکرام
 • بیشتر در مورد نقش ها ، مصنوعات و رویدادها
 • خود سازماندهی (Self-Organization)

روز دوم

 • اسپرینت 3
 • برنامه ریزی و طرح ریزی در اسکرام
 • Planning Levels
 • Estimating Software Development
 • Owning a Product Backlog
 • Defining Done
 • اسپرینت 4
 • شروع اسکرام (بحث هایی در مورد نحوه شروع اسکرام و ملزمات)
 • Getting Started
 • Starting
 • سلامت نگه داری اسکرام
 • What Scrum Is and Is Not
 • Monitoring Your Health
 • Patterns of Healthy Scrum Teams
 • ScrumBut

این کارگاه آموزشی علاوه بر مطالب تئوری (و اونهایی که مدرس می دونه ) شامل چهار اسپرینت می باشد که در این اسرپینت ها اسکرام شبیه سازی شده و شرکت کنندگان دید واقعی تر نسبت به مفاهیم یاد گرفته شده خواهند داشت.

کسانی که در کارگاه های آموزشی من شرکت کرده اند بر این قضیه واقف هستند که نقطه قوت این کارگاه حتی نسبت به دوره های خارجی این است که در این کارگاه من سعی نمی کنم همه چیز را یاد بدهم، ویژن من این است که شرکت یا نفرات اطلاعات کافی و کافی برای راه اندازی اسکرام را به دست بیاورند و سپس بر اساس الگوی یادگیری و منطبق سازی حرکت نمایند. در انتهای این دوره مباحثی در مورد آماده شدن برای اسکرام و راه اندازی اسکرام و سلامت نگه داشتن اسکرام بحث خواهد شد.

البته برای شرکت ها و سازمان ها امکان دارد سرفصل های بالا با توجه به نیازشان و مشکلاتشان متغییر باشد .

شرکت های یا سازمان ها یا آموزشگاها در سراسر کشور که خواهان استفاده از این کارگاه آموزشی می باشند می توانند از طریق آدرس ایمیل asad.safari در Gmail.com  یا با شماره تلفن 0914-912-0914 تماس حاصل نمیاند.

چابک و موفق باشید

دوره های اسکرام ایران

ژوئیه 19, 2012 بیان دیدگاه

هفته پیش سومین دوره از دوره های اسکرام ایران برگزار شد و خیلی خوشحالم که توانستیم یک دوره خوب و مفید برای عزیزان علاقمند از سرتاسر کشور داشته باشیم. این دوره شامل سه دوره متفاوت برای نقش های مختلف اسکرام بود : Scrum Master – Product Owner – Scrum Developer .

این دوره های اسکرام ایران یک سری ویژگی خاص داشت :

 • حضور خانم ها به شدت آمار بالایی داشت به صورتی که مدرس دوره اذعان داشت در دوره های اروپایی نیز چنین استقبالی از طرف خانم ها صورت نمی گیرد که جای بسی خوشحالی دارد.
 • بعضی شرکت ها از سطح مدیر عامل تا برنامه نویس ها حضور داشتند: این نشان می دهد این شرکت ها خواهان استفاده از اسکرام هستند و این عالی است. نقش های مدیریتی در دوره های اسکرام مستر و مالکیت محصول و توسعه دهندگان در دوره Developer .  پیش بینی من این است که به زودی شاهد انقلاب چابک سازی در ایران خواهیم بود.
 • پرجمعیت ترین دوره ها نسبت به دوره های قبل را داشتیم.
 • آمار شرکت کنندگان از شهرهای مختلف به غیر تهران هم خیلی بود : این نشان می دهد که شهرهای مختلف ایران هم در حال حرکت به سمت چابک سازی هستند.
 • شرکت کنندگان ایرانی خارج از کشور نیز داشتیم : این نشانگر قیمت خیلی پایین دوره های مذکور بود.
 • دوره توسعه دهنده اسکرام یک دوره عملی عالی بود که تا به حال نظیر این دوره را در ایران نداشتیم.
 • فعلا از نظر افراد آموزش دیده حرفه ای در زمینه اسکرام و اجایل در غرب آسیا رتبه اول رو ایران دارد.
 • در این دوره دوستان بسیار زیادی به من کمک کردند که اگر نبودند بسیار اوضاع سخت می شد برای من تنها، یعنی یک همیاری دست جمعی داشتیم : دوستان جانی مثل آقای مهدی علیپور، علی چوبدار، خانم صدوق نیا، سینا استاد هاشم ،علی مقدم دوستان عزیز اصفهان محمد فتاحی و علیرضا مژده و شرکت گرامی پیام پرداز، و خیلی از دوستان دیگر که شاید اسامی اشان را فراموش کرده باشم ولی از همه اشان تک به تک تشکر می کنم.
 • شرکت های بسیار خوبی و بزرگی در این دوره حضور داشتند که میزبانی آنان افتخار بزرگی بود. برخی از شرکتهای شرکت کننده در این دوره اسکرام ایران :

lggs.jpg (625×310)

با این حال که برگزاری این دوره ها خوب بود ولی یکسری کمی و کاستی بود که امیدوارم دوستان بر ما ببخشند، و منتظر دریافت فیدبک های دوستان برای دوره های بعدی (در صورت درخواست) هستیم.

چابک و موفق باشید

 

 

 

دسته‌ها:Agile, Scrum

اتمام اولین دوره توسعه دهنده حرفه ای اسکرام ایران

ژوئیه 9, 2012 بیان دیدگاه

آخرین دوره و پنجمین دوره از دوره های حرفه ای اسکرام ایران که همانا کورس توسعه دهنده حرفه ای اسکرام نیز باشد به پایان رسید. خیلی خوشحالم که توانستیم یک دوره عملی و کاربردی برای اولین بار در این سطح در ایران داشته باشیم.

این دوره سه روزه کاملا یک دوره عملی بود و خیلی یاد گرفتیم هم از استاد و هم از بچه هایی که در دوره حضور داشتند. در این دوره برنامه نویس ها و توسعه دهندگان خیلی خوبی از کل کشور و از شرکت های بسیار خوب حضور داشتند که یک فرصت مغتنم برای یادگیری را فراهم می کرد.

در پست بعدی نتیجه گیری از سه دوره اخیر خواهم داشت و از عزیزانی که در این دوره ها حضور داشتند و می توانند بنویسند انتظار دارم یکی دو سطری در مورد عملکرد ما و کل دوره بنویسند که ما را دلگرم خواهد کرد.

IMG_2979.jpg (1620×1080)

IMG_5178.jpg (1024×768)

IMG_5177.jpg (1024×768)

IMG_5175.jpg (1024×768)

IMG_5174.jpg (1024×768)

IMG_5153.jpg (1024×768)

IMG_5144.jpg (1024×768)

IMG_5142.jpg (1024×768)

IMG_5137.jpg (1024×768)

IMG_5133.jpg (1024×768)

IMAG0453.jpg (1284×768)

IMAG0447.jpg (1284×768)

عکس های بیستر در این لینک

چابک و موفق باشید

دسته‌ها:Agile, Scrum

اتمام کورس مالک محصول اسکرام ایران

ژوئیه 3, 2012 بیان دیدگاه

اولین کورس مالک محصول حرفه ای اسکرام ایران و چهارمین کورس بین المللی اسکرام ایران امروز تمام شد. این کورس اولین کورس برای نقش Product Owner اسکرام بود که با همراهی مدیران و تحلیل گرام کسب و کار در رشته های مختلف بود.

این کورس بیشتر بر روی مدیریت محصول چابک و نقش مالک محصول تمرکز داشت. با توجه به بازخورد شرکت کنندگان مطالب ارائه شده در این کورس بسیار مفید ارزیابی شد. امیدوارم بتوانیم دوباره این دوره را برای علاقمندان بیشتر اجرا نماییم. فردا نیز آماده می شویم برای اولین کورس توسعه دهنده حرفه ای اسکرام ایران.

IMAG0388.jpg (1284×768)

IMAG0381.jpg (1284×768)

IMAG0379.jpg (1284×768)

IMAG0371.jpg (1284×768)

IMAG0348.jpg (1284×768)

IMAG0355.jpg (1284×768)

IMAG0328.jpg (1284×768)

چابک وموفق باشید

دسته‌ها:Agile, Scrum, Uncategorized

اتمام دومین دوره اسکرام مستر ایران

دومین دوره اسکرام مستر حرفه ای ایران دیروز به پایان رسید و خیلی خوشحال هستم که توانستیم یک دوره خوب و بهتر از دوره های قبلی برگزار کنیم. با اینکه کاستی های وجود داشت  ولی دوستان شرکت کنندگان راضی بودند و این جای بسی خوشبختی دارد.

ویژگی های این دوره را می توان در تعداد زیاد خانم های چابک دانست که به قول استاد دوره ما رکورد دوره های اروپایی را نیز زدیم. فقط امیدوارم دوستان شرکت کننده آزمون دوره را با موفقیت بگذارنند و شاهد ایجاد تیم های چابک در ایران بیش از گذشته باشیم.

IMG_3306.jpg (1024×768)

IMG_3298.jpg (1024×768)

IMAG0251.jpg (1284×768)

IMAG0250.jpg (1284×768)

IMAG0249.jpg (1284×768)

IMAG0248.jpg (1284×768)

IMAG0224.jpg (459×768)

عکس های بیشتر در این لینک

چابک و موفق باشید

دسته‌ها:Agile, Scrum برچسب‌ها:

دبیرخانه کورس های اسکرام – شماره سوم – مهم

با تشکر از تمامی دوستان ، چه آنهایی که ثبت نام کردند و چه آنهایی که در ثبت نام کمک کردند. کم کم به روزهای برگزاری دوره های اسکرام ایران نزدیک می شویم، بنابراین لازم است بعضی از موارد را دوستان مدنظر قرار دهند تا بعدا دچار مشکل نشویم.

 • ظرفیت کورس PSD تکمیل شد و دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد. (فقط در صورتی امکان خواهد داشت که تعداد درخواست های جدید برای اجرای یک دوره جدید به حد نصاب برسد، برای اطلاع در این مورد با دبیرخانه تماس بگیرید)
 • آخرین مهلت ثبت نام در کورس PSM و PSPO تا 1 تیر می باشد، و پس از این زمان امکان ثبت نام نفر جدید وجود نخواهد داشت.
 • دوستانی که خواهان شرکت در آزمون بین المللی بودند، حتما با دبیرخانه در تماس باشند تا در اسرع وقت اقدام به پرداخت این هزینه نمایند، در صورتی که در مهلت اعلام شده این مبلغ پرداخت نشود، پس از آن تاریخ مبلغ به صورت ریال دریافت نخواهد شد و تبدیل آن به دلار بر عهده شرکت کننده خواهد بود.
 • تمامی شرکت کنندگان باید تا تاریخ 6 تیر دعوت نامه شرکت در دوره را چه به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمایند ، در غیر اینصورت حتما با دبیرخانه تماس بگیرید.
 • در روز برگزاری حتما جهت ثبت نام کارت شناسایی همراه داشته باشید.

دوستانی که در کورس 3 روز PSD هستند:

 • حتما لپ تاپ ها را آن روز به همراه داشته باشید. (دوستانی که جاوا کار هستن حتما به همراه داشته باشند)
 • بر روی سیستم توصیه می شود آخرین نسخه از موارد ذیل رو داشته باشید :
 • Eclipse
 • Ant
 • Junit
 • (Subversion client (TortoiseSVN
 • دوستانی که دات نتی هستند، اگر لپ تاپ به همراه داشتند، حداقل امکان کامپایل کدهای جاوا رو سیستم هاشون داشته باشند.

اما برای دوستانی که مثل من اساسا با جاوا مشکل دارند نیز مشکلی نیست و در بخش های کدنویسی، در یک اقدام صلح جوایانه ، دات نتی ها را با جاوا کارهای آشتی خواهیم داد و جفتی برنامه نویسی خواهیم کرد.

موفق و چابک باشید

دسته‌ها:Scrum