بایگانی

Posts Tagged ‘کد کثیف’

کد تمیز بهتر از کد کثیف

مارس 23, 2010 8 دیدگاه

قبلا پستی در مورد نحوه نوشتن کدهای تمیز داشته ام ولی هرچه قدر ما به صورت یک پست خلاصه بنویسیم ثواب یک کتاب جامعه در این مورد را نخواهد داد . بدلیل اهمیت این قضیه بر این شدم که کتاب خوبی در این مورد معرفی نمایم . برادر گرامی Robert Martin کتاب بسیار جالبی با عنوان Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship دارد که خواندن آن خالی از لطف نمی باشد .

https://sirasad.files.wordpress.com/2010/03/41pjvb0x-yl-_bo2_pisitb-sticker-arrow-click.jpg?w=413

در این کتاب خواهید خواند :

  • چگونه کد خوب را از کد بد بشناسیم
  • چگونه کدهای خوب بنویسسیم و چگونه کدهای بد را به خوب تبدیل کنیم
  • چگونگی نام گذاری خوب ,  متدهای خوب ,  اشیای خوب و کلاس های خوب
  • قالب بندی کدها برای خوانایی حداکثری
  • چگونگی هندل کردن error ها بدون مبهم کردن منطق کدها
  • مبحث مهم تر : آموزش چگونگی استفاده از Unit Test و TDD

مشاهده کتاب

یاشیاسیز

Advertisements